Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

3640 9682
7481 ca38 500
Reposted fromsavatage savatage viabylejaka bylejaka
To już ładnych tyle lat
jak do życia się przymierzam
nie wiem nic
nie umiem żyć
a zamierzam, a zamierzam.

— A. Poniedzielski.
Reposted fromsleepingsickness sleepingsickness viadelain delain
3867 2272 500

vivalcli:

Paolo Sebastian ‘Once Upon a Dream’ SS 2018 Haute Couture

Reposted fromSkydelan Skydelan viasummer-vibes summer-vibes
3874 8ecf 500

mesogeios:

Queen Charlotte’s Ball, London 1959 by Henri Cartier-Bresson

Reposted fromSkydelan Skydelan viasummer-vibes summer-vibes
3918 8e7f
Reposted fromSkydelan Skydelan viasummer-vibes summer-vibes
3939 65a8

azn-audrey:

🎨

Reposted fromSkydelan Skydelan viasummer-vibes summer-vibes
3961 7f0d
Reposted fromSkydelan Skydelan viasummer-vibes summer-vibes
3866 b0a8

voguesurvenus:

Valentino Ready to Wear Spring 2018

Reposted fromSkydelan Skydelan viavertheer vertheer
6274 6849
Time…
Reposted frombalu balu viatobecontinued tobecontinued
Tak naprawdę najbardziej zawiodłam się na inteligencji ludzi, bo wolą być puści i zapełniać się papką, niż szukać, wątpić, pytać i ryzykować rzeczy trudne. 
Reposted fromlovvie lovvie viatobecontinued tobecontinued
Reposted fromsilence89 silence89 viabylejaka bylejaka

April 22 2018

1688 2863
Reposted fromfriends friends vianezavisan nezavisan
5527 a5cc 500
Reposted fromthegirl thegirl via12czerwca 12czerwca
4533 5b30
Reposted fromrawriot rawriot via12czerwca 12czerwca
8216 07d5
Reposted fromem82 em82 viaPokobiecemu Pokobiecemu
- Dobre zrobiłeś.
- Zawsze Ci będę robił dobre jedzenie - powiedziałem, bo właśnie sobie uświadomiłem, że gotowałbym dla niej z przyjemnością, zawsze, codziennie, niezmiennie, aż do końca świata. Że chciałbym ją karmić, rozbierać, kochać się z nią, wyjeżdżać, wracać, czekać na nią i tęsknić do niej. Chciałbym z nią wszystko.

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl