Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2018

9375 7637
2121 6c61
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 via12czerwca 12czerwca
2032 c0de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos via12czerwca 12czerwca
2380 639f
Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.
— Lima Barreto.
Reposted fromnutt nutt viaoutoflove outoflove
4210 d70a 500
Reposted frompulperybka pulperybka

July 09 2018

8674 593b
Reposted fromstonerr stonerr viawall-of-flowers wall-of-flowers
3115 432b
Reposted fromrol rol viablackheartgirl blackheartgirl
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".

Nie kupujmy
nieba
na kredyt,
nie planujmy
szczęścia
ni biedy,
nie grajmy w dwa życia jak w kości,
tylko dajmy, dajmy, dajmy się zaskoczyć miłości

— Osiecka.
Reposted fromwpuscmnie wpuscmnie via12czerwca 12czerwca
8304 9c07 500
modus operandi
Reposted fromgravediggan gravediggan viaCannonball Cannonball
Końca świata nie będzie, czeka nas koniec człowieka.
— Margaret Atwood
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
  Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (...), na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora "Listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromIriss Iriss viadoubleespresso doubleespresso
3172 7b76 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasentymentalna sentymentalna
6206 2dc2 500
Do niektórych znajomości trzeba dorosnąć,
nie tylko po to,
by w nie wejść
ale też po to -
by umieć je zakończyć.
— "List w butelce"
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"
9183 d726 500

thenewmans:

“Some combination of lust and respect and patience. And determination.”

- Paul Newman, when asked in a 1998 interview about how he and Joanne Woodward had maintained a successful marriage. 

Reposted fromLittleJack LittleJack viasentymentalna sentymentalna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl