Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2018

Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
9957 42e8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaholymoly holymoly
3640 caf4 500
Reposted fromdilma dilma viadefinicjamilosci definicjamilosci
The perfect Valentine’s Day.
9508 8f03 500
Reposted fromonlyman onlyman
9513 60d5
Reposted fromonlyman onlyman

November 03 2018

8103 1ee7
A couple admires the color and texture of Monet’s Water lilies at MoMA, New York
Reposted fromwsukience wsukience via12czerwca 12czerwca
1177 b022
Reposted fromreperkusje reperkusje viapoppyseed poppyseed
4321 4c7e 500
Reposted fromrebeca-jesrel rebeca-jesrel viapoppyseed poppyseed

November 02 2018

0734 3529 500

coolkidsofhistory:

“A photo my grandparents took of themselves via self timer,1950.”

Reposted fromLittleJack LittleJack viabylejaka bylejaka

November 01 2018

Moim zdaniem kochanie to jest dbanie. To jest pielęgnowanie. Miłość to jest ogród. Kiedy może pani powiedzieć, że kocha pani kota, tak żeby pani ktoś w to uwierzył? Kiedy ten ktoś zobaczy, że ten kot jest zadbany, najedzony, zadowolony. A gdyby jeszcze potrafił mówić, to na pytanie: "Dobrze ci z tą miłością?", odpowiedziałby: "Tak, bardzo dobrze". Prawdziwa miłość ma na uwadze dobro drugiej osoby.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa via12czerwca 12czerwca
6606 e926
Reposted from4777727772 4777727772 via12czerwca 12czerwca

October 31 2018

5883 98d7
Reposted fromktosiowa ktosiowa vialadymoonlady ladymoonlady
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialadymoonlady ladymoonlady
3622 1762
Reposted fromretro-girl retro-girl viavertheer vertheer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl